Alene eller sammen

Alene eller sammen

Forfatter: Anders Grøthe


Alene eller sammen er et supplement til Vi spiller trekkspill bok 1, revidert utgave 2005.

Heftet er samtidig innrettet slik at det passer som tillegg til Vi spiller akkordeon, del II og delvis del III.

Til forrige utgave av Vi spiller trekkspill var det et tilleggshefte både for trekkspill solo (Melodibok 1) og et et for samspill (Samspillbok 1).  Den nye Alene eller sammen er ment å dekke begge disse behovene.  

Samtlige stykker kan spilles solo, men alle har en ad libitum 2.-stemme, noen få også en 3.-stemme. Under hvert stykke er det antydet hvor i skolene de passer inn ut fra vanskelighetsgrad. 

Nedenfor første stykke ser man hva kodene står for. Sidetallene refererer stort sett til de nyeste elementene som er lært.  Men mange av enkeltstemmene kan spilles på et tidligere stadium. Læreren kan lett finne ut av dette.


INNHOLD:

Anna vil du danse vals?, Anders Grøthe
Om sommer'n, Tysk folketone
Kom så skal vi seile, Anders Grøthe
Gjøken, Østerriksk folketone
Debut-valsen, Anders Grøthe
Hong Kong-Rock, Anders Grøthe
Follow me (Kanon), Trad USA
Intermezzo, Anders Grøthe
Skøytevals, Anders Grøthe
I Middelhavet, Trad
Chiapanecas, Meksikansk folkemelodi
Steinbrytervise (Nisser og dverge), B.E. Philipp
Ländler, fra Bayern
Mango-Tango, Anders Grøthe
Lale-Ola, Norsk gjetermelodi
Sommerfugl fly, Tysk folketone
Ring Ting Tingle, Trad USA
Koral, Anders Grøthe
Løvet faller, Anders Grøthe
Noen barn er brune, Johan Øian
Drink to me only, Engelsk folketone
Visst må jeg vite, Finsk folketone
Kenguru-dans, Anders Grøthe
Farvel, Torben Juhl Svendsen

Alene eller sammen, notehefte

Alene eller sammen, notehefte