Den viderekomne trekkspiller, bok 2

Den viderekomne trekkspiller, bok 2

Forfatter: Anders Grøthe


"Den viderekomne trekkspiller, bok 2" er både en selvstendig bok for de mer viderekomne, og avslutning på serien lærebøkene "Vi spiller trekkspill"/ "Den viderekomne trekkspiller".


Innhold av melodier i boka:
Gubben Noa (blokkakkorder) -
Auf Wiederseh'n (E. Storch) -
Goodnight, Irene (H. Ledbetter) -
Vysjnij Volotsjok (Ukrainsk folkemelodi) -
I'm in the mood for love -
Un homme et une femme -
Fascination -
Sonny Boy -
On a slow boat to China -
Lyckan (M. Koch) -
Vals (P. Zilcher) -
Jeg plukker fløjlsgræs (K. Vad Thomsen) -
Preludium (J. Barend Litzau) -
Den norske bjergtrold (E. Hornemannn) -
Gartnerløkka (Th. Borg) -
Fugato (G. Goltermann) -
Gavotte (W. Boyce) -
Diapason movement (J. Alcock) -
Fughetta (Pachelbel) -
Sicilienne (M.T. v. Paradis)-
Russisk Inntrykk (Grøthe) -
Etyde Op 10, nr 2 (Chopin) -

Den viderekomne trekkspiller 2

Den viderekomne trekkspiller 2