Dragspelsskola

Dragspelsskola

Forfatter: Håkan Widar


Denne skolen byr på et unikt melodiutvalg, alt nøye utprøvet og tilpasset elever.

Skolen starter fra nybegynnernivå til et ganske avansert nivå.

Melodiutvalget er svært blandet, for å vise trekkspillets store bredde.

Boken bygger helt på spilling av melodier og de presenteres i en vel gjennomtenkt progresjon. 

Nødvendig musikkteori presenteres på en lettfattelig måte.

Skolen er i første rekke beregnet på lærerledet undervisning, men kan også benyttes til selvstudium.


Melodiutvalget finnes innspilt på en medfølgende mp3/ data-CD. Melodiene er innspilt i et relativt langsomt tempo så man kan oppfatte detaljene.


Det finnes også andrestemmer til en del av stykkene. Disse kan brukes til duett- eller ensemblespill.


Det finnes også informasjon om hva du skal tenke på når du kjøper trekkspill og informasjon om ulike typer trekkspill, og det fnnes faktaruter i boken med informasjon som hver trekkspiller burde vite om trekkspill!


På hjemmesiden www.dragspelsskola.se finner man endel supplerende materiale i form av melodier og ensemblelåter, samt et enklere teorihefte som kan lastes ned i pdf-format.

image84