Vi spiller trekkspill Bok 1

Vi spiller trekkspill bok 1

Forfatter: Anders Grøthe


Hvordan skal trekkspillet holdes?
Hvordan spiller du en firedelsnote?
Hva med akkorder?Dette og mer til får du i Anders Grøthes nyreviderte trekkspillskole. Med boka følger en CD hvor mange av melodiene er spilt inn.Fra forordet:
Denne boken er for deg som vil lære å spill trekkspill.Her finner du mange melodier som jeg håper du vil like. Hvis du spiller melodiene ofte og øver jevnt, vil du merke at du hele tiden blir flinkere til å spille. mange av melodiene er laget slik at du kan spille sammen med læreren din, noen også sammen med en annen elev. Vedlagt boken er en CD hvor mange av melodiene er spilt inn. På den kan du høre hvordan melodiene skal spilles. Du kan også spille sammen med CD-en i noen av melodiene. Lykke til!
Anders Grøthe


Innholdsfortegnelse:

Her er instrumentet ditt -
Hvordan trekkspillet skal holdes -
De tre første tonene på trekkspillet
Min første sang
Firedelsnoter (gå-noter) -
Halvnoter (Hvile-noter) -
Notene F G A
Opp det går
Det var alt for denne gang
Stille nå
Natt
Morgenmarsj
Åttedelsnoter (løpe-noter)
Pølser her
Jeg har fløyet over Jotunheimen
Ny tone: B
Lille Vasiljok
Våren er kommet
Til Paris
Nede på stasjonen
Staccato og legato
Staccatosangen
Legatosangen
Bjørka
Ny tone: C
Dynamikk (styrkegrader)
Brannbilen
Høna
Ole har en liten bil
Vugge gullebarnet
Lirum larum
Lille snegl
Trafikkvise
(Bjørnen sover(Gubben Noa))
Ny tone: D
Fløy en liten blåfugl
Helnote (hvile lenge-note)
Long long ago
Lisa gikk til skolen
London Bridge (+komponering)
Punktert halvnote (Hvil litt til-note)
Morgenstemning
Opptakt
Vil du vite
Tornerose
Små froskene
Bassen
Diskant og bass sammen
Morgenstemning
Bindebue (Holdebue)
Syng ditt navn
Ompa i bassen
Spill opp en vals
Blomster små (Mai vi har)
Pauser
Marsj
Legato diskant/staccato bass sammen
Arbeidssang
Repetisjonstegn
Kalles vals
Test nr 1
Proffens vals
Askepott
B i bassen
Oh when the Saints
Å sette bass selv
Kum Ba Yah
Septimakkroder i bassen
Veivalsen
Ny tone E
Beautiful brown eyes
Blowin in the wind
Åttedeler mot firedeler
Lille postbud, min due
Skip to my Lou
Kjerringa med staven
Nye toner: C og D
Se min kjole
Fader Jakob
Nei nei gutt
G i bassen
Klokka tikker
Haren uti gresset
I natt jag drömde
Yellow Submarine
Ny tone: H
Sang til Anna
Jodlersang
Høyt oppe på berget
røvernes letevise
Karneval i Venedig (Min hatt..)
Test nr 2
Sirkuspolka'n
D i bassen
Norge/Brasil-samband
All through the night
Cool blues
Fermate
C-dur skala
Tango delle scala
Tersbasser
Passacaglia piccola per fisarmonica
Klovnen
Polly Wolly Doodle
Oppsummering/Test nr 3
Innholdsfortegnelse CD
Informasjon for læreren
Alfabetisk melodiregister.

image65