Vi spiller trekkspill Bok 2

Vi spiller trekkspill bok 2

Forfatter: Anders Grøthe


Vi spiller trekkspill kom ut første gang i 1976/77.

I 2005 kom bok 1 ut i ny, revidert utgave.  I den er opplæringen innrettet på bruk av kun tre rader i diskanten, med unntak av en forsiktig anbefaling om å ta i bruk fjerde rad helt på slutten. Her i bok 2 utvides dette etter hvert til spill på alle fem radene, stort sett etter posisjonsprinsippet, slik som i den gamle utgaven. 

Likevel vil man hele veien finne forslag til løsninger på kun tre rader. For øvrig består det vesentligste av forandringene i at mye av spillestoffet er skiftet ut. 


Som supplement anbefales: Anders Grøthe: Alene eller sammen bok 2.  I skolen er det hele veien henvisninger til solo- og samspillstykker derfra.


Innhold:
To nye noter og F-durskala i diskanten
Tidlig en morgen
Over there
Rock around the accordion
Fiss i diskanten
Det var en god gammel bondemann
Mollakkorder i bassen
Den gamle skotten
Nye basser
Moll-valsen
Sette til basser selv
Visemelodi
Kvintvekselbass (dur-akkorder)
Natt i Paris
Speedway
Kvintvekselbass (moll- og septimakkorder)
Liten wienervals
Red river valley
Molltersbass
Happy birthday to you
Ciss i diskanten og D-dur skala
Kom lilla flicka
Fiss og ciss i bassen og D-dur skala
Villanella
Polyfoni
Turistens klagan
Under den hvite bro
Punktert firedel + åttedel
Michael row the boat
Preludium (Eurovisjonsfanfare)
Pers vals
Flickan i Havanna
Alla breve-takt
Calcutta
Risdans
Utvidelse av toneomfanget
Å jeg vet en seter
Trioler
Melodi
C-durskala
Norsk Bondevals
Synkoper
The banana boat song
Nobody knows the trouble I've seen
Lese bassnøkkel for høyre hand
Tom Dooley
Ess i diskant og bass
Over sletter så vide
B-dur skala for høyre hånd
Oldermors masurka
Sekstendelsnoter
Balletto
Virtuosen
Ny rytme
Hör nu på, go'vänner
Giss i bass og diskant
Historien om de tre små fisk
Polka-intermezzo
Alle "svarte" taster i diskanten
Revejenka
Down by the riverside
Cabaret-fox
Nye basser
Bukkevisa
5. rad (og annen C-durskalafingersetting)
Rio Brio
Oktav- og registerbetegnelser
Belgstopp
Arpeggio
Livet i Finnskogen
Håndleddsstaccato
Little brown jug
Åttedelstakt
Schlafe, mein Prinzchen
The Irish washerwoman
Åttedelstakt med synkoper osv.
Bajantango
Utvidet bruk av bassen
Aura Lee
Tango til Elise
Gje meg handa di ven
Lydarslått 1
Improvisering/komponering
Forminskede septimakkorder
Sjösala-vals
Trønder-rag
Er de'kke rart
Skala-oversikt
Klarinett-polka
Belgrist
Tango Ultimo

image37